شاخه سیب

دست دراز می کنم و می چینم...

شاخه سیب

دست دراز می کنم و می چینم...

شاخه سیب

سیب همانند معرفت است
سیب همانند حقیقت است
سیب همانند محبت است
سیب میوه صبر است
سیب میوه آن هنگام است که تو ناز می خری و صبورانه با تمام احساس درد را در آغوش می کشی...
که هماره البلاء للولاء بوده و هست...
سیب میوه ولایت است...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

نماز

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۲:۰۱ ق.ظ

سر نماز بودم و داشتم میخوندم: ایاک نأ...( نه نشد) ایاک نأ...( اه چرا این جوری میشه) ایاک نأ...( چرا این طوری میشه. این که سخت نیست.چرا نمیتونم؟ ولش کن! داره نمازم مشکل پیدا میکنه یکم رقیقتر بگو بره...) ایاک نعبد و ایاک نستعین....( ،


بعد از نماز:

چرا زبونم گرفت؟ شاید زبونم صادق تر از خودم شده! شاید واقعا ایاک نعبد رو زیر پام گذاشتم!...صداقتم با خودم کم شده؟ کاری کردم که بهش اعتقاد ندارم؟ دارم با خودم بد رفتاری میکنم؟ چیزی که  احساس گناه کنم؟!


+ وای از اون روزی که زبونم و بدنم صادق تر از خودم به گناهام اعتراف کنن!!


++ ینی واقعا خدا کمک میکنه نمازامو بهتر کنم؟ ینی دلش برام میسوزه؟موافقین ۴ مخالفین ۰ ۹۶/۰۸/۱۶
سیب