شاخه سیب

دست دراز می کنم و می چینم...

شاخه سیب

دست دراز می کنم و می چینم...

شاخه سیب

سیب همانند معرفت است
سیب همانند حقیقت است
سیب همانند محبت است
سیب میوه صبر است
سیب میوه آن هنگام است که تو ناز می خری و صبورانه با تمام احساس درد را در آغوش می کشی...
که هماره البلاء للولاء بوده و هست...
سیب میوه ولایت است...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

توصیه های شانزده گانه امام خمینی برای خودسازی 
که اول انقلاب در حجم زیادی منتشر می شد:
 1. نمازهای پنجگانه را در پنج نوبت بخوانید
 2. روز های دوشنبه و پنج شنبه را حتی المقدور روزه بگیرید .
 3. اوقات خواب را کم کرده و بیشتر قرآن بخوانید .
 4. برای عهد و پیمان اهمیت فوق العاده ای قائل باشید .
 5. به تهیدستان انفاق کنید .
 6. از مواضع تهمت دوری کنید .
 7. در مجالس پر خرج و با شکوه شرکت نکرده و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید .
 8.  لباس ساده بپوشید .
 9.  زیاد صحبت نکنید و دعاهای روزانه را بخوانید. ( بخصوص دعای روز سه شنبه )
 10. ورزش کنید .
 11.  بیشتر مطالعه کنید .
 12. دانش های فنی [مورد نیاز جامعه] را بیاموزید .
 13. دانش تجوید و عربی را بیاموزید و در هر زمینه ای هشیار باشید.
 14. کار نیک خود را فراموش کنید و گناهان گذشته را به یاد آرید.
 15.  از نظر مادی به تهیدستان و از نظر معنوی به اولیاء ا... بنگرید .
 16. از اخبار روز و اخبار مربوط به امور مسلمین با اطلاع شوید .


موافقین ۲۲ مخالفین ۱ ۹۶/۰۹/۰۱
سیب