شاخه سیب

دست دراز می کنم و می چینم...

شاخه سیب

دست دراز می کنم و می چینم...

شاخه سیب

سیب همانند معرفت است
سیب همانند حقیقت است
سیب همانند محبت است
سیب میوه صبر است
سیب میوه آن هنگام است که تو ناز می خری و صبورانه با تمام احساس درد را در آغوش می کشی...
که هماره البلاء للولاء بوده و هست...
سیب میوه ولایت است...

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

توصیه های شانزده گانه امام خمینی برای خودسازی 
که اول انقلاب در حجم زیادی منتشر می شد:
 1. نمازهای پنجگانه را در پنج نوبت بخوانید
 2. روز های دوشنبه و پنج شنبه را حتی المقدور روزه بگیرید .
 3. اوقات خواب را کم کرده و بیشتر قرآن بخوانید .
 4. برای عهد و پیمان اهمیت فوق العاده ای قائل باشید .
 5. به تهیدستان انفاق کنید .
 6. از مواضع تهمت دوری کنید .
 7. در مجالس پر خرج و با شکوه شرکت نکرده و خود نیز چنین مجالسی نداشته باشید .
 8.  لباس ساده بپوشید .
 9.  زیاد صحبت نکنید و دعاهای روزانه را بخوانید. ( بخصوص دعای روز سه شنبه )
 10. ورزش کنید .
 11.  بیشتر مطالعه کنید .
 12. دانش های فنی [مورد نیاز جامعه] را بیاموزید .
 13. دانش تجوید و عربی را بیاموزید و در هر زمینه ای هشیار باشید.
 14. کار نیک خود را فراموش کنید و گناهان گذشته را به یاد آرید.
 15.  از نظر مادی به تهیدستان و از نظر معنوی به اولیاء ا... بنگرید .
 16. از اخبار روز و اخبار مربوط به امور مسلمین با اطلاع شوید .


موافقین ۲۶ مخالفین ۱ ۹۶/۰۹/۰۱
سیب